Thursday, December 14, 2006

G O D M O R G E N V E N N E R ! ?

Whats New?
Systemet er skabt ud fra ønsket om retfærdighed og lighed for alle, og grundlæggende er tanken smuk og ren. Men hvis der er noget historien har vist, er det at jura og moral i daglig virke er af forskellige størrelser og ofte ikke følges ad. Dette er også en af grundende til uretfærdigheden omkring sagen på Jagtvej 69. At der er forskel på et håndslag og det der i sidste ende er juridisk bindende.

Men sådan er verden anno det 21. århunderede jo. What else is new? Hovedgrunden til det aktuelle problem er, at Ungdomshuset har sovet i timen i forhold til den gave man modtog.

Stilhed er lig med accept
Ii 1982 fik de daværende BZ'ere brugsretten til huset, men ikke juridisk dokumentation herpå. Uanset al pressedokumentation osv. er man derfor på lånt tid, hvilket første gang ses da Borgerrepræsentationen primo januar 2000 sætter huset til salg, efter i ’99 at have besluttet at lukke huset. Allerede her burde man fra flere sider havde råbt vagt i gevær. Havde man fra Ungdomshuset og de sympatiserende da lagt de modstandskræfter man i dag viser, ville problemet tidligt være løst – og med sikkerhed til Ungdomshusets fordel. Det kan sidestilles med en regning, man som privat er utilfreds med; tager man tidligt fat i problemet, har man indflydelse på hvilken retning sagen tager. Er man passiv og lader tingene ligge til i morgen, næste uge eller næste år – udvikler tingene sig ikke til ens fordel. Sådan er samfundets lov. Stilhed er lig med accept – uanset om det er rigtigt eller ej.

Vi har brug for modvind!
I dette tilfælde har man haft oceaner af tid til at organisere, modargumentere og modstride et salg og derved overtagelse af Ungdomshuset, men alt sker nu i 11. time og virker derfor en smule utroværdigt, uagtet om det er ret eller ej. Ligesom størstedelen af Nørrebro ønsker jeg at Ungdomshuset skal blive på Jagtvej 69. Jeg mener at alternativ livsførelse er sund for samfundet som helhed. Alt kan kun hurtigt blive for ”pænt”.

Samtidig er der for mig heller ikke nogen tvivl om, at Faderhusets interesse er af økonomisk karakter, uanset de forskellige former for åbenbaringer man måtte få. Grunden i sig selv bliver minimum 20 millioner værd i årene før Metrostationen er færdig omkring Nørrebros Rundel. Området i sig selv bliver et omdrejningspunkt af rang!

Sæt pris på tingene
Men samtidig vil jeg som også acceptere hvis brugerne af Ungdomshuset bliver fjernet. Der har for alle været de samme spilleregler – og en årrække at gøre sin indflydelse gældende i. Men man har brugt for megen tid på at pille navle, være fed, opføre sig ufedt – og alt for lidt tid på at pleje fremtiden til den kærlighed, man åbenlyst nærer til den livsførelse Ungdomshuset repræsenterer. Og derfor taber I denne omgang – men lærer til næste gang, I vil beskytte det, I elsker. Sur røv, men sådan er livet lige nu.

Med ønsket om held og lykke til Ungdomshuset.

Kristian.